VÝZVA 22

POZVÁNKA

V  rámci zapojení školy do projektu se dne 28.5.2018 od 19,00 hodin uskuteční v učebně školy

akce Odborně zaměřená setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

na téma:

Prevence užívání návykových látek a jak postupovat při podezření na jejich užívání,

vede :   Bc. Magdalena Modes Randáková.

Všichni jste srdečně zváni.

ZŠ Roudnice nad Labem Jungmannova 660