VÝPRAVA ZA KELTY

Dne 9.12. 2015 nezasedli žáci 6.A do školních lavic, ale čekala je „Výprava za Kelty.
Jednalo se o archeologický program v Muzeu hlavního města Prahy.
 
Nejprve jsme si prohlédli muzeum. Expozice nás zavedla do pravěku, středověku, renesance a baroka. Obdivovali jsme Langweilův model Prahy. Na fotografiích jsme si prohlédli již zbourané těšnovské nádraží, se zájmem jsme sledovali jízdu vlaků na modelu železnice. Jako pozorní návštěvníci jsme si vytvořili představu o tom, co můžeme očekávat v muzeu.
 
 
Ale co Keltové? Naši výpravu zahájila paní archeoložka vyprávěním o jejich životě, které doprovodila množstvím obrázků. Pak jsme se rozdělili do skupin a na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli něco z každodenního života Keltů. Na žernovu – rotačním mlýnku jsme mleli obilí, každý si odnášel sáček vlastnoručně namleté mouky. Pokusili jsme se vyrazit mince, které nám zůstaly na památku. Vyzkoušeli jsme si keltské šperky, mohli jsme si osahat jejich keramiku nebo si potěžkat velitelský mečík. Už víme, jak odemykali zámky u dveří svých domů.  Na chvilku jsme se mohli stát bojovníky: udržet kopí a ochranný štít současně není zrovna lehké. Naši pozornost prověřily otázky závěrečného testu.
 
 
Tato výprava nám umožnila setkání s předměty, které používali Keltové. Doplnila tak naše poznatky z hodin dějepisu.

Tags :