VYHODNOCENÍ SOUTĚŽÍ ROUDNICE HISTORICKÁ

   V Galerii moderního umění v Roudnici n.L. proběhlo dne 25.5.2017 slavnostní vyhodnocení všech vyhlášených soutěží,
kterého se zúčastnili představitelé pořádajících organizací (Městská knihovna E.Špindlera, Galerie moderního umění a naše škola) a pozvané děti se svými rodiči. Letos s názvem Roudnice historická, protože si připomínáme 850 let od první písemné zmínky o našem městě.
Po úvodu, který obstaral již tradičně pěvecký sbor Cvrčci, se už začalo s oceňováním vítězů.
Výtvarná soutěž – 65 dětí předalo své výtvory individuální, prostorové i skupinové.
Ocenění pro naše žáky : 1.- 2. tř. – 2. místo – Jan VAIC
3. – 5.tř. – 1. místo – Barbora KOPÁČKOVÁ
2. místo – Marie KUPKOVÁ
3. místo – Matyáš MALÝ
6. – 7. tř. – 2. místo – Kateřina PROCHÁZKOVÁ
3. místo – Ema ČERVENÁ
Skupinová práce – Sofie SÁDOVSKÁ, Jiří ZAŇKA
Fotografická soutěž – 11 dětí přihlásilo své obrázky. V této soutěži jsme se neumístili.
Literární soutěž – přihlášeno bylo celkem 18 prací.
Umístění našich žáků : 3.tř. – David NESCHNER – 1. místo
Markéta DVOŘÁKOVÁ – 2. místo
Karolína NOVOTNÁ – 3. místo
5. – 6.tř. – Jakub KAMENÁŘ – 3. místo
8. – 9.tř. – Elena NOVÁKOVÁ – 2.místo
Kateřina VALINOVÁ – 3.místo
Recitační soutěž – své výkony v předkole předvedlo celkem 40 dětí.
Z naší školy se probojovali mezi vítěze :  1.- 3.tř. -1. místo – Jiří RAJCHL
2. místo – Karolína NOVOTNÁ
4. – 5.tř. – 1. místo – Zita VONDROVÁ
2. místo – Jakub HELLER
6. – 9. tř. – 1. místo – Kateřina ZÖLDOVÁ
3. místo – Ivan ROSA
Ceny vítězům (pro 1. místo navíc knihu o historii našeho města) předával p. starosta a p. Svobodová, která i svými verši pěkně uzavřela slavnostní chvíle.

Lenka Krtičková