VELKÉ ŘÍJNOVÉ SPOLEČNÉ ČTENÍ V KNIHOVNĚ

Velké říjnové společné čtení s paní spisovatelkou Petrou Braunovou
 
     Letošní společné čtení v Městské knihovně Ervína Špindlera v Roudnici probíhalo trochu jinak. Největší změnu představovala paní spisovatelka Braunová, která nás ochotně poslouchala a poté se k některým ve čtení přidala. Slyšet předčítat autora knížky je zážitek, který se už nemusí opakovat, zvláště u tvůrců, kteří cestují po celém území naší republiky.
Vystoupení se muselo rozdělit na dvě části, jelikož se všechny třídy (které si připravily četbu) do sálu knihovny najednou nevešly.
Jako první vystoupila třída 3.C s ukázkou z knihy „Kuba nechce spát“. Autorka potom krátce zavzpomínala na vytváření tohoto příběhu pro začínající čtenáře. Potom se představila třída 4.A s ukázkou z knížky „Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L.“, na níž se podílelo dohromady pět šikovných žáků. Další žáčci patřili do třídy 5.A. Ti si vybrali část kapitoly z knihy „Dům doktora Fišera“, u které se paní Braunová pozastavila a vyprávěla o jejím vzniku.
V druhé části se představili starší žáci, třídy 6.C a 9.C. Nejstarší vystupující si vybrali rovnou dvě menší představení z knih „Ztraceni v čase“ a „Borůvkové léto s Terezou“. Velmi zajímavé zpracování má další kniha paní spisovatelky –„ Sám v muzeu“. Jedná se totiž o komiks. Šesťáci přednesli kapitolu věnovanou J .A .Komenskému.
Celý projekt zakončila paní spisovatelka. Poděkovala zúčastněným za nevšední zážitek při společném čtení ukázek z její tvorby. Celou akci zhodnotila jako velmi dobrou.
Emma Králová, 9.C