VÁNOČNÍ PŘÍBĚH V ANGLICKÉM JAZYCE

K vánoční atmosféře na naší škole
přispěla skupina žáků 7. tříd a třída 3. C svým netradičním pojetím tradičního příběhu „O narození Ježíška“. Své herecké a komunikační schopnosti předvedli starší žáci formou dramatizace v anglickém jazyce a mladší děti je doprovodily zpěvem a tanečním vystoupením.
Dle reakce publika složené především z žáků 3. – 5. tříd a také části učitelského sboru se představení velmi povedlo a účinkující byli odměněni dlouhým potleskem.
Z.Zinkeová – asistentka pedagoga