TÝDEN KNIHOVEN

I v letošním školním roce se konalo Velké říjnové společné čtení v rámci Týdne knihoven. Z naší školy se do akce zapojily tyto třídy : 2.C, 4.A, 5.A, 6.C a 9.C.
Pěkné vystoupení si připravil i recitační kroužek pod vedením p.uč. Palicové. Pro tento rok byly zvoleny ukázky z knížek Ondřeje Sekory a Eduarda Petišky. Všichni „čtenáři“ se snažili o krásný, plynulý a výrazný přednes připravených ukázek.
Některé třídy se svými vyučujícími využily v tomto týdnu možnost navštívit knihovnu. Všichni si velmi dozorně vyslechli výklad p. knihovnice. Vyzkoušet si mohli i hledání knižních titulů v různých rejstřících. I tato zkušenost jistě obohatila jejich vzdělání.
L.Krtičková