TŘI KRÁLOVÉ K+M+B

V pondělí 6. ledna 2020 proběhl v 1. B další projektový den na téma „Tři králové“.

První setkání s dětmi po Vánocích bylo velmi radostné a plné sdělování krásných zážitků. Před zahájením jsme se rozdělili do čtyř skupin. Nejprve jsme si pustili pohádku „Na vršku – Tři králové“, společně jsme se seznámili s legendou o slavných mudrcích, lidových zvycích a tradicích. Potom jsme společně celý příběh rozebrali, děti se naučily jména tří králů a jejich začáteční písmena, která se tradičně píší na dveře při tříkrálových sbírkách. V pracovních listech děti počítaly koruny, odpovídaly na otázky, luštily křížovku a vybarvovaly. Na konec si každý vyrobil královskou korunu, na kterou si napsal počáteční písmeno jména  krále, který se mu nejvíce líbil.
Den jsme zakončili známou koledou „My tři králové jdeme k vám“. Děti byly celé dopoledne nadšené a všechny se už těší na další zajímavý projektový den.


Tags :