TEREZÍN

PROJEKTOVÝ DEN – TEREZÍN

PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH PETRA GINZE

 

Ve dnech 19. a 20. října se žáci 9. ročníků ZŠ Jungmannova vydali do Terezína ,
kde se zúčastnili projektového dne s tematikou holocaustu.
Náš den započal seznámením žáků s historií města Terezín. Ve spolupráci
s lektory Malé pevnosti  jsme si připravili prohlídku, při které měly děti možnost
zhlédnout stálou expozici, zaznamenat osudy českých vězňů zavlečených do
jiných koncentračních táborů i vidět autentickou podobu koncentračního
tábora.

Další součástí programu byla prohlídka bývalého ghetta. Žáci ve skupinách
doplňovali pracovní listy, objevovali místa, kde v letech 1942 – 44 žil Petr Ginz,
a srovnávali život tohoto chlapce s životem v současnosti. Dokonce se aktivně
zamýšleli nad tím, jak dějinné události mohou ovlivnit lidský život. Poté si
prohlédli Magdeburská kasárna, krematorium a kolumbárium.
Projektový den byl zakončen projekcí rozhovoru s bývalou vězenkyní
terezínského lágru Helgou Weisovou – Hoškovou, kterou poznali jako autorku
autentických dětských kreseb z ghetta.

Celý projektový den byl nesmírně zajímavý a zároveň velmi smutný díky
historickým tragickým událostem, které se v tomto místě odehrály. Někteří
z nás cítili zvláštní vibrace, husí kůži, bolest či sevření žaludku, nebo jen
nepříjemný pocit. Rozhodně tato zkušenost stála za to.

Tags :