SVĚTOVÝ DEN VODY V PODÁNÍ 3.D

Světový den vody, se každoročně slaví 22.3.
od roku 1992  na základě vyhlášení OSN.
Hlavním cílem tohoto dne je pořádání osvětových akcí k podnícení zájmu veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu a udržitelný rozvoj ve využívání vodních zdrojů.
Doufáme, že vás naše video trochu pobaví a že se dozvíte nějaké informace.

Tags :