STÍNOVÁNÍ V BERLÍNĚ

V prvním listopadovém týdnu letošního roku jsem se díky finančním prostředkům, získaným naší školou v rámci evropského dotačního titulu Výzva č.56“, mohla zúčastnit výuky na základní škole v Berlíně.
 
Jedná se o základní školu „ Grundschule am Ginkobaum“, kde se žáci vzdělávají od první do šesté třídy. Pod vedením paní učitelky Alexandry Dick , jež je letos třídní učitelkou v šesté třídě, jsem se mohla nejen seznámit s výukou anglického jazyka na této škole / jedná se stejně jako u nás o první cizí jazyk, který se žáci učí od 3. třídy /, ale také se sama aktivně podílet na výuce anglického i německého jazyka.
 
Berlínské šesťáky se mi podařilo zaujmout nejen prezentací o České republice, kdy jsme si v hodině Německého jazyka povídali o zajímavostech a krásných místech Čech a Moravy, ale také prací svých žáků / letos 7.A /, kteří pro berlínské děti připravili anglické prezentace o naší škole, svém rozvrhu a školním systému v ČR.
Bylo též zajímavé sledovat metody a organizaci vzdělávání integrovaných žáků, na kterém jsem se mohla ke konci pobytu též aktivně podílet.
 
Tento týdenní pobyt byl nejen úžasnou příležitostí a zkušeností pro moji osobu, ale také otevírá naší škole cestu k další spolupráci mezi našimi žáky a žáky berlínské základní školy.
 
Mgr.Kateřina Šindelářová

Tags :