STAVOVSKÉ DIVADLO

16 Pro · Redaktor · Žádné komentáře

STAVOVSKÉ DIVADLO

Divadlo ? Divadlo !!!!!

Žáci 7. B Základní školy Jungmannova navštívili

v úterý 10.12.2019 Stavovské divadlo v Praze. Nejednalo se ale o tradiční návštěvu divadelního představení, nýbrž o tvůrčí dílnu, pořádanou lektory Stavovského divadla. V jejím průběhu děti poznaly téměř všechny prostory historické budovy včetně lóží, balkónů a galerie, mohly nahlédnout do zázemí divadla i pod pódium.

 

Během první části dílny se žáci rozdělili na skupinky, hledali obálky s úkoly a pomocí jejich plnění poznávali historii divadla.

 

V druhé části pak v divadelní zkušebně tvořili vlastní divadelní představení, vžili se do role divadelních techniků, návrhářů kostýmů i návrhářů scény. Na závěr sehráli krátké představení a zhodnotili, co se jim v divadle nejvíce líbilo a co bylo naopak nejobtížnější.

 

Všichni byli z této tvůrčí dílny nadšeni.

 

 

Mgr. Kateřina Šindelářová

 

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

FOTOGALERIE

KONTAKTUJTE NÁS