SOUTĚŽ V PRVNÍ POMOCI

Dne 24.9. 2014 se naše škola zúčastnila soutěže v první pomoci, kterou pořádala SSZŠ Mělník, o.p.s.
Soutěžilo se ve čtyřčlenných družstvech. Družstva žáků měla možnost si vyzkoušet první pomoc a ošetření různých zranění, se kterými se mohou setkat v každodenním životě ( polámané nohy, zraněná páteř, automobilová nehoda, zlomeniny i drobná poranění). S takovými problémy si musely týmy poradit. Náš tým skončil na 3. místě.
Soutěž se zdravotní problematikou může zúčastněným žákům pomoci v rozhodování, zda se stát studentem střední zdravotnické školy, ale i v tom, aby věděli, jak postupovat v krizových situacích, se kterými se mohou během svého života setkat.
Za soutěžící :
Veronika Majarová, Eliška Šimková, Sandra Kodešová a Kristýna Miňovská