Soutěž „Hlídek mladých zdravotníků“

Dne 29. 4. 2016 se konala ve Štětí soutěž „Hlídek mladých zdravotníků“.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích: 3. – 5. třídy a 6. – 9. třídy. Na jednotlivých stanovištích se ošetřovalo poranění oka, otřes mozku, úžeh, různé rány – hluboké i povrchní, zlomeniny, resuscitace, pokousání psem. Dále se soutěžilo v přepravě raněných, obvazové technice a správném volání RZS.
Naše družstvo (ZŠ Jungmannova 660, Roudnice nad Labem) bylo velmi úspěšné, vyhrálo starší kategorii a postoupilo do krajského kola.
Děvčata využila své vědomosti a dovednosti získané ve zdravotním kroužku.
Družstvo ve složení:
Eliška Hrdá – velitel
Veronika Bálková, Andrea Horká, Andrea Kročáková, Kristýna Miňovská