SOUSTŘEDĚNÍ PĚVECKÉHO SBORU CVRČCI

Soustředění Cvrčků, tak se jmenuje náš pěvecký sbor, proběhlo od pátku 23. října do soboty 24. října 2015.
V pátek jsme se sešly ( jsme samé holky ), jako každý rok, v 8 hodin v hudebně naší školy. Věci jsme si odnesly do tělocvičny, kdo měl buřty na večerní opékání, donesl si je do ledničky. Zhruba po 20 minutách se vše vyřešilo a začalo se zpívat. Od paních učitelek jsme dostaly nové písničky. Trénovaly jsme písničky na koncerty, které se budou konat v listopadu a prosinci. Jelikož první vystoupení se bude konat 29. listopadu u příležitosti rozsvícení vánočního stromečku v Roudnici nad Labem společně s Petrem Kotvaldem, musely jsme se poctivě připravit. Zhruba po šestihodinovém trénování nám pěkně vyhládlo, a tak jsme si daly pauzu. Došly jsme si na oběd a také si na chvilku odpočinuly. Hodinka na to nám všem bohatě stačila.
 
Teď přišly na řadu dělené zkoušky. Každý hlas cvičil v jiné učebně, a protože máme jen dvě paní učitelky, které nás učí zpívat, tak vždy jeden ze tří hlasů měl volnou zábavu na školním hřišti. Všechny jsme se prostřídaly a tím pro tento den zpěv skončil. Holky z devátých tříd se odebraly do třídy ve třetím patře a zbylé holky a holčičky si šly připravit buřty a opékat je na školní zahradu, kde byl rozdělaný oheň. Deváťandy se mezi tím připravovaly na stezku,kterou chystaly pro nižší ročníky. Dá to spoustu práce – nalíčit se, učesat a obléknout není žádná legrace. Trvalo to skoro dvě hodiny, ale dovolím si říct, že to stálo za to.
 
Stezka odvahy vedla z přízemí po schodišti až do třetího patra do třídy paní učitelky Němcové. Připravily se velké sklenice, do kterých se  vložily svíčky. Postupně vycházely děti po maximálně čtyřčlenných skupinkách, jen naše zbabělé osmandy vyšly všechny společně. Bylo jich asi sedm. Všechny dívky, které došly, se podepsaly na tabuli. Pak jsme se přišly ukázat i my strašidla. Rozdaly jsme diplomy všem odvážlivcům, že se stezky zúčastnili.
 
Postupně jsme se přesunuly do hudebny, kde jsme poslouchaly písničky. Kolem 9. Hodiny nám paní učitelky pustily pohádku. Po dlouhém dni plném zpívání jsme byly rády, že jsme ulehly.
 
V sobotu ráno nás paní učitelky vzbudily. Probraly jsme se, šly si vyčistit zuby a nasnídat se. Měly jsme na výběr mezi chlebem s máslem, paštikou a marmeládou a k tomu byl připravený čaj. Po snídani jsme se přesunuly opět do hudebny, kde jsme se dozvěděly informace o zkouškách. Všechny písničky jsme společně sezkoušely s klavírním doprovodem. Některé nám šly míň, ale některé velmi dobře. Potom jsme si došly zabalit a ke konci na oběd. Paní kuchařky nám udělaly dobrou polévku a jako hlavní jídlo brambory a řízek. Dostaly jsme pamětní list a nějaké sladkosti za účast. Vše jsme dobalily a uklidily a poté jsme se rozloučily s paní učitelkou.
 
Soustředění se moc povedlo a doufám, že takhle budou probíhat i ty další. Pevné nervy paním učitelkám!
 
Kristýna Staňková, 9.B

Tags :