ŠKOLNÍ DRUŽINA V NOVÉM KABÁTĚ

Po rekonstrukci budovy v Jungmannově 670, která probíhala v období dubna až do konce září 2014, jsme se opět vrátili do naší školní družiny. Čekalo nás krásné prostředí – nová okna, dveře, podlahy a barevné vymalování všech místností.
Postupně se některá oddělení a šatny  vybavily novým nábytkem. Děti a zaměstnanci jsou zde spokojeni. Také se těšíme na úpravu přilehlé zahrady, kterou bychom rádi využívali s příchodem jara.
Letos tuto školní družinu navštěvují děti z 1., 2. a 4. tříd. Oddělení 3. tříd jsou prozatím v provizorních podmínkách v budově školy. Ale i pro ně budou od nového školního roku připraveny nové prostory v bývalé budově ZŠ-PRAKTICKÁ.
Po dlouhých letech tak získá školní družina samostatné prostory. Avšak z hlediska výchovné činnosti a provozu školní družiny je umístění na dvou budovách trochu nepraktické.
 
Kolektiv vychovatelek školní družiny