ŠKOLNÍ DRUŽINA

OZNÁMENÍ RODIČŮM
Ve druhé polovině září proběhlo vyúčtování poplatků za 2.období školního roku 2019/2020
u dětí, které ve školním roce 2020/2021 nenavštěvují ŠD.
Dané částky byly odeslány zpět na na váš účet.
Žádáme vás o kontrolu příchozí platby.
V případě nejasností kontaktujte kancelář školy.

Tags :