ŠKOLA ŽIJE

ŠKOLA ŽIJE – SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ SOUTĚŽÍ
Slavnostní předávání cen nejlepším soutěžícím v literární, výtvarné, recitační a foto soutěži.