ŠKOLA MLADÝCH ARCHEOLOGŮ

Dne 19. února zorganizoval náš učitel dějepisu třídní výlet do Muzea hlavního města Prahy.
V 8.13 se rozjel náš rychlík z Roudnice do Prahy. Hlavní budova muzea je objektem zapsaným v seznamu kulturních památek ČR.
Zúčastnili jsme se projektu  „ Škola mladých archeologů.“  Obdivovali jsme Langweilův model Prahy z let 1826 – 1837. Viděli jsme různé archeologické nálezy. Například vázy, zbraně i oblečení, dále sochy lidí.
Po prohlídce muzea jsme měli rozchod po centru Palladium. Potkali jsme pouliční hudebníky, kteří hráli na hrnce, klavír a podivné nástroje.
Zpáteční rychlík dorazil do Roudnice v 15.45.
 
Výlet se zdařil a všem se nám moc líbil. Těšíme se za dalšími výlety za historií.
 
 
Martin Minarčík, 6.B
 
 
Co znamená absolvovat Školu mladých archeologů?  Poznali jsme si experimentální archeologii, když jsme se vyzkoušeli, jak se drtí obilí na zrnotěrce.  Nahlédli jsme do kostrového hrobu, potom jsme se snažili zaznamenat nálezovou situaci.
Dozvěděli jsme se, jak probíhá rekonstrukce keramických nálezů. Sami jsme se také o takovou rekonstrukci pokusili. Seznámili jsme se s keramikou různých pravěkých kultur.
Za pomoci archeologických tabulek jsme se snažili určit kulturu a dobu, kdy se taková keramika vyráběla.