SETKÁNÍ S PETROU BRAUNOVOU

V minulém školním roce jsme poprvé na naší škole přivítali spisovatelku Petru Braunovou. Protože jsme si z tohoto setkání odnesli pěkné zážitky, rozhodli jsme se, že ji mezi nás pozveme i letos. Našemu přání paní spisovatelka vyhověla, a tak jsme se setkali během několika říjnových dnů.
 
První den strávila při autorském čtení s druháky a páťáky. Žáci se dozvěděli nejrůznější zajímavosti o práci spisovatele. Rádi si poslechli ukázky z knih v podání samotné spisovatelky. Někteří se dokonce rozhodli, objednat si knihu s jejím podpisem.
 
V následujících třech dnech připravila paní spisovatelka pro deváťáky tvůrčí dílny. Sami žáci navrhli náměty, které pak společně zpracovávali. Přesvědčili se, že napsat poutavé vyprávění nebývá vždy jednoduché. Příběhy současně sami ilustrovali. Vytvořili i několik návrhů titulních stránek, z nich pak vybírali tu nejlepší. Na závěr jim paní spisovatelka přečetla jejich společnou práci.
 
Věříme, že tvůrčí dílny umožnily žákům trochu poznat, co vyžaduje napsání dobrého příběhu.
 
 
Mgr. Milan Vocásek