SETKÁNÍ A AUTORSKÉ ČTENÍ

Od začátku letošního školního roku
navštívila několikrát naši školu spisovatelka p. Petra Braunová.
Nejprve s žáky 9. tříd vytvářela ve tvůrčí dílně jednoduchou povídku. S výjimkou 1. tříd s ní mohli besedovat všichni ostatní žáci. Představila jim své knihy určené pro jejich věk, seznámila je i s novými tituly (Př. Dům doktora Fišera). Mnohdy vyprávění proložila i četbou ze svých děl.
Na dětech byl vidět při akcích zájem a poslouchaly s velkým zaujetím.
M.Vocásek a L.Krtičková