ROZLOUČENÍ 9.TŘÍD

Poslední akce, na které se všichni vidíme v hojném počtu.
Chvíle plné různých pocitů – radosti, štěstí, ale i smutku z rozloučení. Při prezentacích všech tříd jsme si uvědomili, jak těžké bude říct sbohem. Na rozlučce jsme si užili jak hudbu, tak i po domácku udělané pochoutky. S dobrým pocitem jsme předali dárky našim milovaným učitelům, někteří z nich dokonce uronili pár slz. I když to byl vcelku smutný den, odpoledne jsme se rozloučili s úsměvem na tváři, protože víme, že na tuto akci budeme dlouho a rádi vzpomínat.
 
 
Přípravy na tento den ale nebyly jednoduché. Všechny třídy si nacvičily krásné písně, které dojaly nejednoho žáka. Šikovné dívky vystrojily hostinu pro jejich hladové spolužáky. Společně jsme pak ozdobili sál, ve kterém se vše odehrávalo. V prezentacích jsme mohli vidět nejen fotky z posledního roku, ale i ty z dob, kdy jsme ještě neměli žádné starosti. Zasmáli jsme se u krátkého videa 9.C, v němž se objevili spolu s žáky i naši učitelé. Tento den jsme zakončili slavnostním obědem, který nám uvařili naše kuchařky.
Velký dík patří všem zúčastněným této akce, našim učitelům, panu řediteli i našim spolužákům za krásné vzpomínky
 
 
Žáci 9. tříd.

Tags :