ROZLOUČENÍ 9. TŘÍD

Včera, dne 27.6., se konala rozlučka devátých tříd.
Už od 8 hodin jsme se scházeli v tělocvičně a chystali jsme občerstvení a zdokonalovali výzdobu. Připravili jsme si aparaturu a v 9:00 to započalo.
Rozlučku uvedl pan ředitel Jaroslav Král svým proslovem. Jako první na programu byla 9.A . Začínalo se prezentací a písničkou, kterou si třída zvolila, poté se pokračovalo proslovem a poděkováním žáků učitelům. Po 9.A přišla na řadu 9.B a po ní i 9.C a 9.D. Když skončila vystoupení samotných devátých tříd, tak jsme pasovali všechny osmáky na teď už tedy deváťáky. Když jsme jim všem rozdali medaile a vstupenky do deváté třídy a se všemi jsme si plácli, bylo najednou po všem.
Byla vyhlášena volná zábava a všichni se začali shromažďovat na parketu a tancovalo se. Zhruba ve 12:20 jsme se se všemi učiteli a samozřejmě všemi žáky vydali na slíbený oběd ve školní jídelně, kterým byl řízek a hranolky. Pro žáky byl nachystán také dort, ale z důvodu velkého občerstvení a dovážky pizzy do tělocvičny, jsme se shodli, že dort se dá žákům následující den o velkou přestávku.
 
Našimi slovy: rozlučka byla opravdu nezapomenutelná, užili jsme si spoustu srandy a doufáme, že ta sranda bude na této škole i bez nás. Doufáme, že jsme se se všemi dostatečně rozloučili, ale nebojte, myslím, že tuto školu budeme navštěvovat i nadále a rádi, i když tedy ne každý den a s povinnou školní docházkou, ale i tak se nás jen tak nezbavíte.

Barbora Podstavcová, 9.A