REKONSTRUKCE ŠKOLY

V úterý 1.9.2015 začíná nový školní rok. Na jedné z našich škol tak trochu netradičně. Ve škole v Krabčické ulici v červenci proběhlo výběrové řízení a v srpnu začala dlouho očekávaná rekonstrukce této budovy. Při ní bude opravena střecha, bude provedena výměna oken a budova dostane nový kabát, novou fasádu. Po rekonstrukci elektrické sítě, která se uskutečnila v loňském roce, tak bude budova kompletně zrenovována.

 

Rekonstrukce školy proběhne za plného provozu. To znamená, že děti v úterý 1.9.2015 nastupují do školy tak, jako vždy na začátku září a od dalšího dne se začnou ve škole učit.

 

Problémy nastanou zhruba v polovině září, kdy budou měněna okna. Při této výměně oken se bude učit podle jedné ze dvou uvažovaných variant. Podle první varianty by se okna ve třídách měnila od pátečního odpoledne do neděle, s tím, že by se v pondělí děti ve třídě učily.

 

Dle druhé varianty by dvě třídy školy byly každý den odvezeny do naší nové družiny v Jungmannově ulici /bývalé ZŠ praktická/ a po vyučování odvezeny zpět na Bezděkov, kde jim bude vydán oběd (netýká se 1. tříd).

 

Víme, že období, kdy bude rekonstrukce školy probíhat, bude pro učitele i žáky náročnější. Věřte, že jsme se jak my, tak i Městský úřad snažili, aby stavební práce byly dokončeny během prázdnin. Bohužel, to se nezdařilo. Po mnoha letech, kdy jsme se snažili o získání financí na opravu školy v Krabčické ulici, kdy jsme několikrát věřili, že se škola začne opravovat a pak z oprav sešlo, jsme nyní rádi, že rekonstrukce proběhne.

 

Dne 1. listopadu, po skončení veškerých oprav, se budou děti učit v jedné z nejkrásnějších školních budov v Čechách.
Věříme, že společně se žáky a rodiči zvládneme zahájení školního roku.

 

Jaroslav Král
ředitel školy