ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ředitel školy se rozhodl v souladu § 24 zákona č. 561/2004 Sb. a po oznámení zřizovateli  vyhlásit

na úterý 15.6.2021 jednodenní ředitelské volno.

 

 

Odůvodnění: Odstávka vody v budově Jungmannova 660

 

                                  V případě, že nebudete mít dítě kam umístit, sdělte třídnímu učiteli, dítěti bude zajištěn pedagogický dozor.                                                            Doba pobytu musí být předem domluvena.