PTAČÍ HODINKA

PTAČÍ CHVILKA

Žáci ze 4.D

se již druhým rokem zapojují do akce České ornitologické
společnosti „Sčítání ptáků na krmítku“, který probíhá tento rok od 7. Do 9.1.
V minulém roce žákům s poznáváním ptáků většinou pomáhali rodiče, ale letos
se už pokusí spoléhat na to, co se naučili ve škole.
V projektu „Ptačí chvilka“ získali vědomosti, které při samostatném pozorování
doma určitě uplatní. Žáci si zopakovali, co patří a nepatří do krmítka. Vytvořili si
různé druhy krmítek, které instalovali v parku u rozhledny. Vytvářeli pracovní
listy o vzhledu a chování nejčastěji se vyskytujících ptáků na krmítku.
Rozeznávali hlasy a pozorovali ptáky na krmítku online na interaktivní tabuli.