PROJEV K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

Milí žáci, vážené kolegyně a kolegové, milí rodiče.
Rád bych Vás co nejsrdečněji přivítal na prahu školního roku 2019-20.

  1. září nastoupilo do tří tříd naší školy 65 prvňáčků. Jsme rádi, že se podařilo udržet nízký počet žáků v prvních třídách, o což se snažíme již několik let.

V pedagogickém sboru dochází ke změnám. Pedagogický sbor byl doplněn o paní učitelku Renátu Hlaváčkovou, která bude vyučovat v první třídě, paní učitelku Moniku Štorkovou, učitelku anglického a německého jazyka, paní učitelku Andreu Lískovou, která bude vyučovat tělocvik a zeměpis a paní učitelka Lucie Pilzová, bude učit němčinu angličtinu, dějepis, občanskou výchovu a rodinnou výchovu. Věříme, že všechny paní učitelky se stanou skutečnými posilami našeho sboru.
Všechny investiční akce schválené zřizovatelem máme úspěšně zvládnuty či jsou těsně před ukončením. Podařilo se nám úspěšně dokončit výměnu 45 střešních oken, byl instalován nový výtah, byly nakoupeny nové notebooky, čtyři nové interaktivní tabule a část školy byla vymalována. Do konce kalendářního roku chceme ještě instalovat kamerový systém. Celková cena dokončených prací a nákupu interaktivity je 2 500 000,- Kč. Připravujeme se na instalaci generálního klíče do všech dveří naší školy. Tento systém zajistí větší bezpečnost žáků při případné mimořádné situaci.
V novém školním roce nás čeká spousta práce, ale i soutěže a olympiády, besedy, exkurze, vycházky, výuka plavání, dva lyžařské výcvikové kurzy, školy v přírodě, návštěvy divadla v Mostě. Nadále budeme spolupracovat s Národním divadlem v Praze, s Rudolfinem a FOK.
Hlavním naším cílem je připravit děti co nejlépe na střední školy a učiliště. Proto nadále budeme sledovat výsledky našich absolventů na středních školách. Budou opět několikrát ročně probíhat schůzky s ředitelem roudnického gymnázia.
V letošním roce budeme znovu zapojeni do několika projektů, jimiž chceme zlepšit vzdělání žáků (doučování, výjezd do zahraničí, mentoring, školení pedagogů, tandemová spolupráce pedagogů). Od nového školního roku začneme s projektem „Finanční gramotnost“. Škola bude nadále spolupracovat s Glazurou Roudnice nad Labem a Adientem. Školní rok zahájíme 9.října s besedou a vystoupením zpěváka Radka Bangy v rámci preventivního programu. Školní rok naopak zakončíme 3. ročníkem Školympiády a besedou s vítězem Ligy mistrů Vladimírem Šmicerem.
Kromě vzdělávání chceme děti učit i věcem, které se z běžného života bohužel vytrácejí. Chceme učit děti, aby respektovaly jeden druhého, aby si navzájem pomáhaly, aby si uměly naslouchat. Toto vše musí probíhat v úzké spolupráci s rodinou. Pokud škola a rodiče nemají stejný cíl, vznikají problémy, které nejvíce ubližují dětem.
Závěrem chci požádat rodiče, aby zvážili, zda je nutné jezdit na dovolené mimo období prázdnin. Chápeme, že v září jsou dovolené levnější, ale děti by měly vnímat školu jako instituci s danými povinnostmi. Děti však budeme i nadále uvolňovat. Pokud se během pobytu na dovolené bude psát čtvrtletní nebo jiná důležitá práce, napíší ji žáci po dohodě s učitelem v týdnu, kdy přijdou do školy. Pokud se nedomluví, pak v pátek po vyučování.
Děvčata a chlapci, vážení rodiče, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych na závěr vyslovil přesvědčení, že nový školní rok bude úspěšný a že se nám ve vzájemné spolupráci podaří naplnit úkoly vyplývající ze školního vzdělávacího programu. Do nového školního roku přeji všem hodně úspěchů, spokojenosti a pohody v osobním životě i ve škole a hlavně pevné zdraví.
 
Jaroslav Král

Tags :