PROJEKTOVÝ DEN – NAŠE MĚSTO

      Projektové dny na téma „Naše město“ se uskutečnily v prvních květnových týdnech. Počasí nám přálo a děti byly připravené na dobrodružství.
 
Jako první na „trasu“ vyrazily třídy 1. B., 1. C. a 1. D. se svými třídními učitelkami. Ty pro ně trasu ozvláštnily vlastním vypravováním. Jejich putování vedlo od školy v Jungmannově ulici, přes Husovo náměstí, po schodech dolů kolem Hlásky, k Rudnému prameni a nakonec se kolem Chrámu narození Panny Marie dostaly do našeho – pro tento den pohádkového – Horova parku.
V krásném prostředí rozkvetlé louky na děti již netrpělivě vyčkávaly pohádkové postavy – neposední trpaslíci, krásné a éterické víly, ale také tajemní mniši. Děti po skupinkách plnily úkoly a dozvídaly se překvapivé, pohádkové i příběhy plné tajemství. Dopoledne plné zážitků žáci zakončili míčovými hrami, řáděním na hřišti i odpočinkem ve stínu stromů.
 
Velký dík patří části žáků ze tříd 9. C. a 9. D, kteří se s nadšením zapojili. Spolupráce „mrňousků a mazáků“ naší školy byla úžasná.
 
Žáky tříd 3. B., 3. C, 3. D., 4. B. a 4. C. čekala v rámci projektového dne procházka městem s vyprávěním. Děti opět pracovaly ve skupinkách, do kterých jsou celoročně rozděleny. Trasa vedla od školy v Jungmannově ulici ke kapli sv. Viléma, kolem školy v ulici Karla Jeřábka, se zastávkou v Horově parku i u Rudného pramene, ulicí Mosteckou k mostním pilířům, dále k zámku, galerii, špýcharu až na Karlovo a Husovo náměstí a konečnou zastávkou byla kaple sv. Josefa. Nečekaně jsme se dostali i do kostela, který si děti mohly prohlédnout. Poznatky z poutavého vyprávění o místech v našem krásném městě si děti pečlivě zapisovaly a následně je mohly zúročit ve školní části projektového dne při vyplňování testu. Poté bylo vyhodnoceno pořadí skupinek, jak ve třídě, tak mezi nimi navzájem.
 
Vyprávění se ujaly paní vychovatelky ze ŠD i asistentky pedagogů. Také jejich výkon je třeba patřičně ocenit.
 
Děti z 5. C. si pro projektový den zahrály na „průvodce“. Ve skupinkách si připravily vyprávění o různých místech v Roudnici a ty jsme pak také společně navštívili. Na jednotlivých zastaveních jsme se dozvěděli zajímavosti i důležité informace.
 
Všechny třídy se dále zapojily kreativní činností, kdy vytvořily opět ve skupinkách krásné koláže či plastiky, z nichž každá je opravdový originál.
 
Z mého pohledu se projektové dny opravdu vydařily a věřím, že děti si odnesly spoustu zajímavých informací i pěkných zážitků.
 
Zuzana Zinkeová (asistentka pedagoga)