PŘÍRODA NA JAŘE

PROJEKTOVÝ DEN 2.B

Dne 12.5.2021 měla třída 2.B projektový den s názvem Příroda na jaře.

Šli jsme k potoku Čepel a už cestou jsme plnili nejrůznější úkoly. Zapisovali jsme jména ulic, kterými jsme procházeli, všímali si stromů, zvířat, květin, bylin. Prozkoumávali jsme potok, malovali splav, měřili, krokovali…Počasí nám přálo, děti pracovali s radostí a chutí. Užili jsme i spoustu legrace. Dík patří p. vychovatelce Ivetě Holcmanové , která vydatně pomáhala.
Doufám, že v brzké době budeme moci ještě nějaký projekt přidat.
Tř. uč. Jana Hauzrová