PROČ STUDOVAT NA NAŠÍ ŠKOLE?

CO NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ?

Základní škola Jungmannova se nachází těsně u historického jádra města Roudnice nad Labem. Stala se vyhledávanou pro svou úspěšnost přijetí žáků na víceletá gymnázia i střední školy. Vysokou kvalitu potvrzují úspěchy žáků jak v soutěžích, tak při následném studiu. Její výhodou je i dostupnost vlakového i autobusového spojení ze spádových obcí.

 

Poskytujeme vzdělání ve všech devíti  postupových  ročnících – cca 770 žákům. Výuka probíhá v  kmenových třídách ( zpravidla ve třech až čtyřech paralelních třídách) a  odborných učebnách. Od září 2017 je jedna třída umístěna  i v budově Jungmannova 667. Naší vizí je poskytovat žákům výchovu a vzdělání v souladu se školním vzdělávacím programem. Jedním ze zaměření školy je integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V některých ročnících je výuka rozšířena o hodiny dalších cizích jazyků.

 

Na pozemcích školy jsou vybudována sportovní hřiště na míčové hry, v prostoru dvora odpočinkové a relaxační centrum pro volný čas.

 

Od 1. září 2000 bylo ke škole přičleněno odloučené pracoviště ZŠ  v Krabčické ulici, kde je celý první stupeň. Budova odloučeného pracoviště je umístěna v klidné části města, je obklopena vilovou čtvrtí a náleží jí velká školní zahrada.

 

Čím je naše škola jedinečná?

 

  • předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě
  • výrazně posilujeme výuku cizích jazyků pro budoucí život v EU
  • vedeme žáky k využívání komunikačních a informačních technologií do všech předmětů
  • pěstujeme u žáků vztah k zdravému životnímu stylu a sportu
  • klademe důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny
  • preferujeme nadání intelektuální, hudební, pohybové, manuální i estetické
  • integrujeme děti zdravotně postižené přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi

SHRNUTÍ ÚSPĚŠNOSTI NAŠÍ ŠKOLY

JAK NAŠI ŽÁCI USPĚLI U PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2018/2019

ÚSPĚŠNOST U PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2018/2019

 

Ve školním roce 2018/2019 dosáhlo 9 let povinné školní docházky a ukončilo devátou třídu 70 žáků . Devět let  školní docházky dokončili v 8.třídě 1 žák a 7. třídě 1 žák .

 

Z 5.třídy na gymnazium odešlo 5 žáků.

 

Škola má k dispozici obecné výsledky našich žáků, kteří vykonávali pilotní ověřování přijímacích zkoušek 2019:

 

Výsledky přijímacího řízení na střední školy a učiliště ( 75 žáků)

 

Gymnázium – 5 + 18  žáků

Střední školy – s maturitou – 36  žáků

Střední školy – bez maturity – 16 žáků

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V DUBNU 2017

Zápis do 1.tříd proběhl ve dnech  5. a 6.4.2017

 

K zápisu se dostavilo celkem 87+29 dětí (z toho 18 dětí bude mít odklad školní docházky).

Původně nebylo přijato 32 žáků. Po vytvoření další učebny byly všechny děti přijaty.

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY 2017/2018

I v tomto školním roce (2015/2016) trvala spolupráce s DDM Trend Roudnice n.L. Některé kroužky byly tedy placené, ale vedli je naši pedagogové.

 

ZÁJMOVÝ ÚTVAR VEDOUCÍ
Florbal J.Křivanec DDM
Lehká atletika D.Jirásková DDM
Recit.-dramat. kr.- Krabč. I. Dybalová
Pohybové hry 1. sk. ŠD I. Holcmanová
Výtvarný kroužek ŠD J. Vítová
Dovedné ruce ŠD R. Mrázková
Dramatický kroužek ŠD J.Čápová
Zobcová flétna ŠD L.Hejdová
Taneční kroužek ŠD K.Helclová
NEPOVINNÝ PŘEDMĚT
Sborový zpěv DPS Cvrčci O. Matějková,  I.Bendová
Přípravný DPS Poupata O. Matějková, I.Bendová

ZJIŠTĚNÍ VÝSLEDKŮ VE VZDĚLÁNÍ

V letošním školním roce

  • můžeme využívat průběžné testování SCIO – Malý čtenář – pro 4. – 9.tř. – zakoupen paušál pro celou školu

  • jednotné přijímací zkoušky na střední školy pro 5. a 9.tř. (CERMAT)

  • testování SCIO – SCATE – AJ– pro 8.tř. – 2x během tohoto školního roku

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

FOTOGALERIE

KONTAKTUJTE NÁS