PŘÍPRAVA DEVÁŤÁKŮ NA VSTUP DO PRAXE

Základní škola připravuje deváťáky na vstup do praxe
Žáci devátých tříd Základní školy Jungmannova v Roudnici nad Labem se zúčastnili projektového dne, který pro ně škola připravila ve spolupráci s místním podnikem Glazura s.r.o.
Cílem projektu bylo seznámit vycházející žáky s možnostmi budoucího uplatnění v praxi, pomoci jim zorientovat se v reálném světě a udělat si i bližší představu, jakým směrem se dát v dalším studiu na střední škole, případně v učňovském oboru.
Součástí projektového dne byla návštěva samotného podniku Glazura s.r.o., kde se žáci měli možnost seznámit s výrobou i odbytem a sami si vyzkoušet některé techniky.
Další části projektu byly realizovány v budově školy, kde byla připravena beseda s personalistou Glazury panem Šindrbalem a práce s pracovními listy v rámci výuky finanční gramotnosti.