PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘENÍ

V tento adventní čas se v naší škole děje mnoho věcí.

  1. Stalo se již tradicí, že ve vstupní chodbě Městské knihovny v Roudnici nad Labem vystavujeme práce žáků vytvořené při hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností i výrobky vzniklé ve školní družině. Výstavu si mohou návštěvníci prohlédnout v průběhu celého prosince.
  2. V některých třídách 1. stupně si děti pod vedením p. asistentky L. Dolinárové mohly vyzkoušet techniku modrotisku.
  3. Každý žák 1. až 5. tříd připravuje zvonek na vánoční strom umístěný před budovou školy.
  4. Také na 2. stupni (ve vybraných skupinách) se v hodinách praktických činností vyrábějí vánoční ozdoby – hvězdičky z různě velkých korálků. Svými výrobky žáci jistě potěší i své blízké doma.

Podívejte se tedy na několik vybraných fotografií z popsaných činností a výstav: