PODPORA ROZVÍJENÍ INFORMATICKÉHO MYŠLENÍ

PROJEKT
PRIM
PODPORA ROZVÍJENÍ INFORMATICKÉHO MYŠLENÍ
 
Projekt si klade za úkol inovovat obsah vzdělávací oblasti informatika
– výuku zaměřit na rozvoj informatického myšlení žáků
 
V naší škole si práci se stavebnicí a základy programování mohli vyzkoušet
žáci 4. a 6.tříd společně se studenty Přírodovědecké fakulty UJEP Ústí n.L.