PODPORA INFORMATICKÉHO MYŠLENÍ

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322
 
Ve dnech 18. a 20. března 2019 jsme si již podruhé vyzkoušeli sestavit a naprogramovat roboty se stavebnicí LEGO Wedo. Akce se tentokrát zúčastnili žáci 5. a 7. tříd. Žáci byli z akce nadšeni a probudila v nich zájem o polytechnické vzdělávání.
Projekt má za úkol inovovat obsah vzdělávací oblasti informatika – rozvíjet informatické myšlení. Informatické myšlení pomáhá dětem připravit se na budoucnost. Změňte způsob myšlení a změníte svět!
 
 
Mgr. Jiřina Sálusová


Tags :