PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

Ve čtvrtek 26. května 2016 byli pozváni žáci našich prvních tříd
z Jungmannovy i Krabčické ulice do sálu KZM Říp, aby byli královsky odměněni za úsilí, které věnovali čtenářským dovednostem.
 
Všichni žáci 1. třídu zvládli a pan král je mečem a glejtem pasoval na rytíře a rytířky řádu čtenářského.
 
Mnozí žáci také využili možnost získat bezplatné členství v Městské knihovně Ervína Špindlera, která tuto pěknou akci připravila.
 
 
J.Strádalová