PASOVÁNÍ DRUHÁČKŮ NA ČTENÁŘE

Ve čtvrtek 8.října 2020

byly děti z loňských prvních tříd překvapeni z příchodu pana krále a princezen, kteří za nimi přišli do třídy.

Pan král je pasoval na čtenáře a žáci obdrželi glejt a drobné upomínkové předměty.

Jak si to celé užívali se podívejte na fotografiích.