Duben

2020

Zapíšeme nové prvňáčky

 • 1.4. – zápis do 1.tříd
 • 2.4. – zápis do 1.tříd
 • plavecký výcvik – 3. a 4.tř. (Krabč.)
 • 15.4. Čtení pejskovi 4.A
 • 16.4. – SRPDŠ od 16.00 hodin – Krabčická
 • 20.4. – pedagogická rada
 • 22.4. – Den Země – projektový den 3.B,C,D
 • 23.4. – SRPDŠ od 16.00 hodin – Jungmannova
 • 24.4. – vybíjená – 1.st. – okresní kolo
 •  24.4. – Rudolfinum „ Čajkovského Romeo a Julie, Labutí jezero“ – 9. třídy
 •  26.4. – 3.5. ŠvPř Poslův Mlýn 8.B,C
 •  28.4. – Atletický čtyřboj
 • –   přijímací zkoušky na SŠ ( 4 leté, 8 leté)
 • –   testování Scio 8. ročníky
 • – orientační běh – závod O pohár mládeže
 • –   Krabčická – Den zdraví a bezpečnosti – Mělník, plavání 3.A,4.A      
 • –  ŠD – Bezpečně na ulici, Turnaj ve stolním tenise

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

FOTOGALERIE

KONTAKTUJTE NÁS