Červen

2020

Těšíme se na prázdniny

  • 1.6. – Bublinková show 1. stupeň
  • pasování prvňáčků na čtenáře
  • 22.6.-   pedagogická rada
  • Školympiáda
  • PROJEKT – 9.tř. – rozloučení se školou
  • branný den (1.st.,2.st.)
  • školní výlety a exkurze
 • Krabčická – MDD, školní výlety, stanování
 • ŠD – Čekají nás prázdniny, dětský den, turnaj v pexesu, prázdninový záchranář

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

FOTOGALERIE

KONTAKTUJTE NÁS