Červen

2020

Těšíme se na prázdniny

 • Minimalizujeme velké shromažďování osob před školou
 • Před školou dodržujeme odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu
 • Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny  a vyzvedává je.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami. 
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 
 • Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.  
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování,  po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp.  k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. 
 • V budově školy
 • Neprodleně  popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici  ve třídě. 
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.4 
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 
 •  Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). 
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.
 • Krabčická –
 • ŠD – Čekají nás prázdniny

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

FOTOGALERIE

KONTAKTUJTE NÁS