Březen

2020

       Těšíme se na jaro

  • 18.3. – Orchestr bez fraku 6.B,C
  • 22.3. Světový den vody
  • Měsíc knih – 27.3. Noc Andersena – 1. stupeň
  • Bruslení – 3. a 4. třídy–    
  • ŠD – Knihy, které nás baví
  • –   Krabčická – projekt Měsíc knihy

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

FOTOGALERIE

KONTAKTUJTE NÁS