V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU

2019/2020

V průběhu školního roku nás také čeká:

  • olympiády, soutěže v jednotlivých předmětech (školní, okresní a krajská kola)
  • návštěvy divadelních představení – každá třída může 1x v pololetí (podle zájmu dětí)
  • exkurze – každá třída může 1x v pololetí (podle zájmu dětí)
  • Podrobnější informace, změny termínů či přidání dalších akcí v průběhu školního roku je možné.

 

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

FOTOGALERIE

KONTAKTUJTE NÁS