ORGANIZACE VYÚKY BĚHEM UZAVŘENÍ ŠKOLY

Vážení rodiče, milí žáci !
Vzhledem k mimořádné situaci bude výuka až do odvolání vedena prostřednictvím žákovské knížky a dalších on – line prostředků.
Učitelé Vás budou informovat o zadaných úkolech, termínech a způsobech odevzdání i hodnocení zadaných prací. Úkoly budou zadávány pravidelně formou zprávy do žákovské knížky / dětem i rodičům / a od jednotlivých vyučujících obdržíte informace o možnostech další komunikace.
Domácí úkoly zadávané prostřednictvím zpráv v žákovské knížce hledejte v příloze zprávy – nemusí být vždy funkční v mobilní aplikaci !
Pokud by se vyskytl jakýkoli problém, neváhejte nás kontaktovat.

S přáním pevného zdraví
vedení školy