NOVÝ ČTENÁŘ, SCATE

Naše škola se účastní testování SCIO.
Tentokrát ve dnech 15.3.2016 – 18.3.2016 se zapojila do nového projektu na podporu a rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti dětí na základních školách. Testování on-line se postupně zúčastní žáci všech pátých ročníků naší školy. Všechny testy financuje škola, takže rodiče nejsou zatěžováni žádnou finanční podporou.
 
Ověřovací test slouží pro stanovení úrovně dítěte a pro následnou práci s připravenými materiály.
 
Zmapujete dovednosti dětí. Dítě je zařazeno do mapy učebního pokroku (mup.scio.cz). Zná svou úroveň čtenářské gramotnosti a ví, kde má své mezery a kde vyniká.
Zjistí rozložení úrovní ve třídě.
Získá konkrétní tipy, jak dosáhnout u dětí vyšší úrovně.
Rozvine jednotlivé úrovně dětí připravenými aktivitami do hodin.
Získá přehled doporučených knih a audioknih pro jednotlivé úrovně včetně jejich anotace, ukázky a recenze.
Ke knihám lze využít návody (metodické a pracovní listy), jak s knihami pracovat.
A jak s materiály pracovat ukáže příklad harmonogramu činností na celý rok.
 
 
Podobným způsobem budou testováni i žáci sedmých ročníků a to 4.4.2016 – 6.5.2016 online testem z angličtiny SCATE. Test je vhodný pro všechny jazykové úrovně. Testy vychází z kategorií společného evropského referenčního rámce pro jazyky a zkoumají znalosti každého testovaného individuálně.
 
Test měří 2 základní jazykové dovednosti, čtení a poslech. Jsou do něj zařazeny úlohy ověřující:
 čtení a porozumění textu
 porozumění mluvenému slovu
 znalost gramatiky a slovní zásoby
 schopnost orientace v základních konverzačních situacích
 
Test umí:
 zjistit úroveň angličtiny a němčiny ve čtení a v poslechu (znalost gramatiky, slovní zásoby, orientace                    v základních konverzačních situacích)
 určit úroveň angličtiny dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (A0 – C1)
 přizpůsobit otázky předchozím odpovědím
 ukončit test angličtiny ve chvíli, kdy je úroveň přesně určena (cca 40 až 50 úloh)

Tags :