ARCHIVE

ŽLOUTENKA – UPŘESNĚNÍ INFORMACÍ

Chtěli bychom tímto znovu informovat děti, rodiče i další veřejnost, že je potvrzeno pouze jedno onemocnění žloutenkou typu A u žáka třídy 2.B. Opatření pro tuto třídu budou platit do 13. dubna 2015.   Jakékoli jiné zprávy o dalších nakažených či nemocných žácích nebo učitelích se nezakládají na pravdě a šíří se jako nepodložené zprávy. […]

ČÍST VÍCE

ŽLOUTENKA TYPU A

Informace o rozhodnutí Okresní hygienické stanice Litoměřice. Tímto škola informuje rodiče, že u matky našeho žáka ze třídy 2.B byla potvrzena žloutenka typu A. Rodiče žáků 2.B budou podrobně seznámeni s příslušnými rozhodnutími pracovnicemi OHES. zákaz tělesné námahy zákaz navštěvování zájmových kroužků a navštěvování jiných kolektivů vypuštění hodin Tělesné výchovy, výměna za jiný předmět   […]

ČÍST VÍCE

ŠKOLNÍ DRUŽINA V NOVÉM KABÁTĚ

Po rekonstrukci budovy v Jungmannově 670, která probíhala v období dubna až do konce září 2014, jsme se opět vrátili do naší školní družiny. Čekalo nás krásné prostředí – nová okna, dveře, podlahy a barevné vymalování všech místností.

ČÍST VÍCE

JAK SE NESTAT ZÁVISLÁKEM

Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou a preventistou sociálně-patologických jevů ( p.A.Hrstkovou) byl pro žáky 7.třídy připraven program „Jak se nestat závislákem“.

ČÍST VÍCE

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

Ve dnech 10. – 17.ledna 2015 jsme se my, žáci 7. tříd, zúčastnili lyžařského výcviku v Kořenově.

ČÍST VÍCE

PROJEKT – 3D TECHNOLOGIE VE VÝUCE

Tento projekt probíhá v roce 2014. Podílí se na něm střední a základní školy z Roudnice nad Labem, Straškova-Vodochody a Mostu.

ČÍST VÍCE