RUDOLFINUM

NÁVŠTĚVA RUDOLFINA

V měsíci lednu se žáci prvního stupně

naší školy opět vypravili do Prahy.  Zúčastnili se hudebních workshopů, které si pro ně připravili umělci z Rudolfina. Mladší děti v připraveném programu cestovaly „Vláčkem za Dvořáčkem“ a starší děti se za doprovodu Dvořákovy Novosvětské symfonie dostaly až do „Hlubokého vesmíru“.  Před cestou domů se žáci ještě prošli starou Prahou a prohlédli si některá historická a zajímavá místa. Dětem se akce velmi líbila a prožily spolu hezký den.