NÁVŠTĚVA POLSKÝCH DĚTÍ V NAŠÍ ŠKOLE

Ve dnech 3.—4. října 2016 nás navštívili naši kamarádi a kolegové z polských Starachowic.
V rámci výměnného pobytu jsme přivítali 13 žáků ze 4. třídy, pana ředitele, dvě paní učitelky a místostarostu města Starachowic.
 
Celá delegace byla nejprve přijata místostarostou města panem Řezníčkem v obřadní síni radnice.
 
Netrpělivě jsme očekávali jejich příjezd a dobře jsme se připravili. Paní učitelky Němcová a Šimková nás nejprve seznámily s reáliemi Polska, poslechli jsme si hymnu, naučili se pár slovíček, připravili jsme nástěnku, namalovali obě státní  vlajky, vyrobili dárky a připravili jsme si program plný tance, hudby, sportu a ochutnávky českých specialit, které pro naše polské hosty napekly paní učitelky z 1. i 2. stupně.
 
Nejprve jsme si společně zazpívali a zatančili ve 4.B., naše děti učili polské kamarády pískat na zobcové flétny,  potom si zazpívali se školním sborem v hudebně Bejvávalo, bejvávalo. Po ochutnávce českých specialit si děti zahrály ping pong v tělocvičně za aktivní účasti obou ředitelů. Průvodci z 8.C ukázali  našim přátelům celou školu a zavedli je do jídelny na typické české jídlo. Následně se prošli po Roudnici s panem učitelem Černým, prohlédli si kostel a skvělé zážitky završili nákupy suvenýrů na náměstí.
Návštěva proběhla ve velmi vřelé atmosféře. Byli jsme nadšeni hlavně z toho, že i když jsme spolu mluvili našimi rodnými jazyky, přesto jsme si báječně rozuměli.
 
Závěrem bychom rádi poděkovali řediteli školy Mgr. Jaroslavu Královi a místostarostovi  města Mgr. Jiřímu Řezníčkovi za podporu této akce. Již teď se těšíme na další spolupráci se základní školou ze Starachowic a hlavně na naše nové kamarády.
 
Žáci 4.B a jejich učitelky

Tags :