NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

Na začátku dubna se žáci všech prvních tříd
vypravili na návštěvu městské knihovny. Přivítala je paní knihovnice, která je provedla všemi prostory, seznámila je s pravidly chování v knihovně a ukázala zajímavé knihy. Potom se již děti zapojily do vyhledávání, prohlížení a čtení knih a časopisů. Čas v knihovně dětem utekl velmi rychle, a tak se jim ani nechtělo odcházet.
Učitelky 1.tříd