NÁVRAT ŽÁKŮ 9.TŘÍD DO ŠKOLY

Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom,
že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.