MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERTI

Svatý Mikuláš z Myry
byl biskup v Myře v Lykii. Už za svého života byl velmi oblíbený mezi lidmi, proslul štědrostí k potřebným, jako obránce víry před pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných. Pro množství zázraků, které se udály na jeho přímluvu, je také někdy zván Mikuláš Divotvůrce. Jde o jednoho z nejuctívanějších svatých v celém křesťanství, ve východních církvích je druhým nejuctívanějším svatým vůbec (po Panně Marii).
V západní liturgické tradici jeho svátek připadá na 6. prosinec a oslava tohoto svátku je spojena s rozdáváním dárků dětem (obvykle v předvečer 5. prosince).
Svatý Mikuláš je uctíván jako patron námořníků, obchodníků,  lukostřelců, dětí, lékárníků, právníků, studentů a vězňů.
 
V úterý 5. prosince se ukázal i na naší škole. Všechny děti na prvním stupni obdaroval malými dárky.

Tags :