MASOPUST V 1.B A 1.C

Únor je měsíc masopustů, zábav a rozličných veselic.
I my jsme se rozhodli, že nenecháme tuto starou lidovou tradici ladem.
Ve středu 12. února přišly děti do školy v maskách a kostýmech, ve kterých zasedly do lavic.
Děti zhlédly připravenou prezentaci na interaktivní tabuli, kde se dozvěděly vše o původu masopustu a tradičních maskách.
Zhlédly i krátkou pohádku o tom, jak děti prožívaly masopust na vesnici v dávných dobách.
Prostřednictvím pracovních listů si zopakovaly všechny nabyté vědomosti, známé písně a říkadla, týkající se tohoto svátku.
Od školy jsme se vydali na masopustní průvod na náměstí.

Všichni jsme si to letos moc užili a už se těšíme na příští rok.

Tags :