MALÉ VÁNOČNÍ ZPÍVÁNKY

V letošním roce se paní učitelky s dětmi prvního stupně z naší školy (ZŠ Jungmannova) rozhodly, že si v předvánočním čase společně zazpívají na schodech před budovou.
Již v měsíci listopadu jsme v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností tvořily ozdoby na stromek. Několik hodin hudební výchovy jsme pilně trénovaly, aby vše znělo správně.
 
Paní učitelka Petra Švingrová za pomoci kolegyň vybrala koledy, připravila hudební doprovod a zajistila ozvučení prostoru před školou.
 
Ve čtvrtek 10. prosince po 10 hodině za pěkného mrazivého počasí přišli pozvaní hosté, rodiče i děti z mateřských školek se svými učitelkami. Pan ředitel J.Král hovořil krátce o vánočních tradicích a popřál všem klidné a spokojené svátky. Potom už zazněly koledy Nesem vám noviny, Veselé vánoční hody, Já bych rád k Betlému, Štědrej večer nastal. Na závěr jsme si zazpívali radostně píseň Rolničky.
 
Děkujeme paní H. Kročákové za poskytnutí krásného velkého stromu, panu F. Chládkovi za jeho bezpečné upevnění. Dík patří také panu Švingrovi za ozvučení.
 
Všem zúčastněným se zpívánky líbily.
 
J.Strádalová