LOGOPEDIE

Oznamujeme rodičům, že 23.11.2020 budou pokračovat lekce logopedie.
Logopedie ve školní družině bude probíhat až od 2. pololetí.
Do té doby lze navštěvovat lekce u p.uč. Hany Němcové v budově základní školy Jungmannova ulice,
vždy v pondělí mezi 12.30 a 15.30 hodin. Lekce trvá asi 10 minut, dítě potřebuje notýsek a doprovod dospělé osoby.